Vítáme Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny ZŠ Ovčárecká Kolín (paní vychovatelka Lenka Šubrtová).
Naše práce se řídí Vzdělávacím programem pro školní družiny. Školní družina nemá stanovené závazné cíle činnosti.
 
Úkolem pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet.
 
Děje se tak nejčastěji při individuálních i skupinových hrách, soutěžích a při rekreačních činnostech.
 
Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností, postojů a praktických dovedností, které jsou předpokladem k výkonu činností , které umí žák využívat v praxi.
 
   
Posilujeme tyto kompetence:
1.Kompetence k učení
Žák započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony.
Zkušenosti uplatňuje v praktických situacích.
2.Kompetence k řešení problémů
Žák si všímá problémů, učí se je pochopit, promýšlí jejich řešení.
Rozlišuje správná a chybná řešení.
Uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí.
3.Komunikativní kompetence
Žák ovládá řeč, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami.
Komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými.
Nezapomíná na to, že je správné naslouchat druhým.
4.Sociální a interpersonální kompetence
Žák k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně.
Uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky.
Projevuje ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování.
Dokáže přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.
Vytváří si pozitivní představu o sobě samém.
5.Občanské kompetence
Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých.
Vnímá nespravedlnost, šikanu a dovede se jim bránit.
Dbá na zdraví své i druhých.
Váží si tradice a kulturního dědictví.
Podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.
6.Kompetence k trávení volného času
Žák umí účelně trávit volný čas, vybrat si zájmové činnosti.
Rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech.
10.06.2014 17:10:20
skolnidruzina
Pokud se vám na našich stránkách líbilo, přijďte se k nám zase brzy podívat. Určitě tu najdete něco nového!
© 2006 - 2014 Lenka Šubrtová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one